Disclaimer

Auteursrechten
Deze website is gecreëerd door Cartel en wordt onderhouden door BIQER, Vaalserbergweg 297, Eindhoven, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, BIQER. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de databankrechten en de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van BIQER of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BIQER is het niet toegestaan gebruik te maken van de op de website vermelde woord- en beeldmerken en enig onderdeel van de website te kopiëren.

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. BIQER garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan sluit BIQER, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder maar niet beperkt tot zal BIQER in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie
- de onmogelijkheid de website te gebruiken, en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is

Aan de website gekoppelde sites
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat BIQER verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. BIQER is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.